Flora- en faunascan

[ Log In ]

Welkom bij de Flora- en faunascan van ARCADIS.

Doel
Deze scan helpt u bij het afgeven van een omgevingsvergunning (Wabo) om vast te stellen of de Flora- en faunawet al dan niet aan de orde is. Meer dan een eerste oordeel is het niet. Door drie vragen te beantwoorden ontstaat er een eerste indicatie of voor de betreffende locatie en de voorgenomen activiteit juridisch beschermde soorten en soortgroepen moeten worden onderzocht en welke groepen dat zijn. U kunt de initiatiefnemer dan verzoeken over deze soortgroepen nadere en actuele gegevens aan te leveren. Of deze soorten inderdaad schade ondervinden hangt natuurlijk ook af van de werkwijze, het seizoen etc. Deze scan zet u op het goede spoor.
Disclaimer
De Flora- en faunascan is een gratis hulpmiddel voor gemeenten en initiatiefnemers om te kunnen beoordelen of de Flora- en faunawet bij de omgevingsvergunning een aandachtspunt vormt bij het renoveren, slopen, bouwrijp maken, kappen en soortgelijke ingrepen. De regelgeving van de Flora- en faunawet is aan verandering onderhevig. De Flora- en faunascan wordt daarom regelmatig geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten van de uitkomsten van deze Flora- en faunascan. Voor het kansrijk doorlopen van planprocedures en juridische procedures heeft u een deskundigenoordeel nodig. De betreffende deskundige en instantie is in dat geval verantwoordelijk voor de conclusie(s) en de argumentatie daarbij.
Contact
ARCADIS wil graag voor u het formele deskundigenoordeel opstellen. Ook op andere aspecten voorzien wij u graag van deskundig advies. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met: Dolf Logemann (Groningen, Friesland, Drenthe), Gwenn van der Schee (Overijssel, Gelderland, Utrecht), Bianca Nijhof (N-Holland, Z-Holland, Flevoland) of Eric Schouwenberg (Zeeland, Brabant, Limburg).
Copyright
De Flora- en faunascan is ontwikkeld door Max Klasberg en Dolf Logemann van ARCADIS. ARCADIS Nederland BV is eigenaar van dit product. Voor het gebruik gelden de auteursrechten.
U kunt inloggen om uw eigen projecten in te voeren en te bekijken. Die zijn alleen zichtbaar voor degene die ze heeft ingevoerd en voor specialisten van ARCADIS.
U kunt zich registreren wanneer u geen inloggegevens heeft.